Nieuwe belastingregels in 2024

Met de start van 2024 hebben we te maken gekregen met een aantal wijzigingen in de belastingregels. Zo is het belastingtarief in de eerste schijf iets omhooggegaan en ook de algemene heffingskorting is iets hoger. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op je portemonnee. Daarom is het belangrijk om hier goed naar te kijken. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. 

Hieronder hebben we de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet. 

Wijziging belastingschijven 

Vanaf 1 januari zijn de belastingschijven en -tarieven in de box 1 gewijzigd. In box 1 vallen je inkomsten uit werk en woning. 

De nieuwe verdeling: 

  • Schijf 1: belastbaar inkomen tot € 75.518, tarief 36,97 procent 
  • Schijf 2: belastbaar inkomen vanaf € 75.518, tarief 49,50 procent 

Belastingtarieven voor AOW’ers 

  • Schijf 1: belastbaar inkomen tot € 38.098, tarief 19,07 procent* 
  • Schijf 2: belastbaar inkomen van € 38.098 tot € 75.518, tarief 36,97 procent 
  • Schijf 3: belastbaar inkomen vanaf € 75.518, tarief 49,50 procent 

* Voor mensen die geboren zijn voor 1 januari 1946 bedraagt het maximaal belastbaar inkomen € 40.021 in de eerste schijf. 

Algemene heffingskorting 

De maximale algemene heffingskorting voor de inkomstenbelasting gaat omhoog naar € 3.362 in 2024. Tot een inkomen van € 24.812 kun je gebruik maken van de maximale heffingskorting. Na die inkomensgrens wordt de algemene heffingskorting lager naar mate het inkomen hoger wordt. Je krijgt geen algemene heffingskorting als je inkomen hoger is dan € 75.518. Arbeidskorting Mensen met een baan krijgen arbeidskorting. Dit jaar stijgt de maximale arbeidskorting naar € 5.532. De hoogte van de arbeidskorting is afhankelijk van het inkomen. Bij een inkomen hoger dan € 39.957 wordt de arbeidskorting versneld afgebouwd. 

Inkomensafhankelijke combinatiekorting 

De inkomensafhankelijke combinatiekorting stijgt tot maximaal € 2.950. Aftrekposten In 2024 wordt het tarief van de aftrekposten verder afgebouwd vanaf een inkomen van € 75.518. De maximale aftrek bedraagt dan 36,97 procent. 

Box 2 

Het belastingtarief voor inkomen in box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) bestaat vanaf 2024 uit twee schijven.

  • Schijf 1: belastbaar inkomen tot € 67.000, tarief 24,50 procent 
  • Schijf 2: belastbaar inkomen vanaf € 67.000, tarief 33,00 procent 

Aanpassing heffingen box 3 

In box 3 wordt het vermogen in drie categorieën onderverdeeld: contant geld en banktegoeden, overige bezittingen en schulden. De werkelijke vermogenssamenstelling is daarbij leidend. Per vermogenscategorie geldt een afzonderlijk forfaitair rendement (de inschatting die de Belastingdienst maakt voor wat betreft het rendement dat je behaalt). Het vermogen waarover je geen belasting hoeft te betalen blijft in 2024 € 57.000. Voor financieel partners is het maximale vermogen € 114.000. 

Meer informatie over box 3 vind je op de site van de Belasting

Schade door storm? Zo los je het op
In dit artikel lees je wat je het beste kunt doen bij stormschade en hoe je je ertegen verzekert